Remus 2013

XXVIII Kaszubski Spływ Kajakowy Śladami Remusa
6-14 LIPCA 2013 (9 dni)

Kółko Jezior Raduńskich i pobliskie rzeki
Serdecznie zapraszamy do udziału w Spływie Śladami Remusa, który zacznie się 6 lipca 2013 roku w Pażęcach k. Stężycy (pow. kartuski, woj. pomorskie), blisko początku rzeki Radunia, i będzie prowadzić Kółkiem Jezior Raduńskich, uważanym za perłę krajobrazu Kaszub, a także pobliskimi rzekami. Zakończy się 14 lipca w Czarlinie nad odnogą Jezior Wdzydzkich Jelenie.

Atrakcje kulturalne i sportowe
Na uczestników spływu czeka wiele atrakcji kulturalnych, a wśród nich m.in. występ kapeli kaszubskiej, spotkanie z Kręgiem Remusowym z Borzestowa, kaszubska msza święta polowa, spotkanie z redakcją "Pomeranii", wypisywanie kart pocztowych w języku kaszubskim do swoich bliskich, zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, prezentacja nowych kaszubskich wydawnictw literackich i muzycznych oraz oczywiście zawody kajakowe.

Organizatorem spływu jest Klub Turystyczny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Wanożnik , a realizatorem – na zlecenie Klubu – Biuro Turystyki Kwalifikowanej i Aktywnego Wypoczynku Glada. Patronat medialny sprawuje redakcja „Pomeranii”. 

Uczestnicy i sprzęt
Spływ jest dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci co najmniej 8-letnich. 
Będziemy dysponowali dla uczestników spływu kilkudziesięcioma kajakami, które dowieziemy na miejsce startu i odwieziemy z mety spływu. Nie zapewniamy natomiast przewozu prywatnego sprzętu. Udziału w spływie innych jednostek pływających, niż 1-, 2- i 3-osobowe kajaki oraz kanu, nie przewiduje się.
Wiosłującym mogą towarzyszyć kolarze. Grupa rowerowa jest dla osób pełnoletnich i dla liczących 10-17 lat pod opieką osób pełnoletnich. 

Opłaty
Wpisowe normalne od osoby wynosi 300 zł a zniżkowe - 250 zł (przysługuje wyłącznie członkom KT Wanożnik, studentom i uczniom). Sumy te pokrywają m.in. część kosztów organizacyjnych, m.in. osiem posiłków polowych, miejsce na polu namiotowym, przewozy osób i bagaży na start i metę, koszty imprez kulturalnych, pamiątki spływowej i informatora-regulaminu-przewodnika, opiekę ratowniczą i medyczną oraz ubezpieczenie uczestników.

Opłata za wypożyczenie kajaka 200 zł (100 zł od osoby). W przypadku nieodebrania go na starcie w sobotę 6 lipca, opłata ta nie będzie zwracana. Kaucja za kajak wynosi 50 zł (jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów jego drobnej naprawy) i będzie pobierana na starcie.

Zgłoszenia udziału na załączonym wzorze można je wysyłać, e-mailem: sgorajek@wp.pl, pocztą (uwaga: nie stosujemy urzędowej zasady daty stempla pocztowego!) na adres Biura Glada (adres poniżej) lub złożyć w siedzibie Klubu Wanożnik (adres poniżej). 
Wszystkich zgłaszających się, posługujących się pocztą elektroniczną, prosimy o podanie – dla ułatwienia kontaktu – swego e-mailu.
Każdemu uczestnikowi wyślemy pisemne powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia,oraz informator-regulamin-przewodnik.

Opłaty należy uiścić na konto BTKiAW Glada: 
Bank Multibank 88 1140 2017 0000 4702 0555 6339 
z dopiskiem „Spływ Śladami Remusa” 
Uprzejmie prosimy o wysyłanie wpłat do 21. czerwca 2013

Realizator:
Stefan Gorajek
tel. 504 601 474
sgorajek@wp.pl


Adres Biura Turystyki Kwalifikowanej i Aktywnego Wypoczynku Glada: ul. Płk. Dąbka 149/2, 81-107 Gdynia
Adres Klubu Turystycznego Wanożnik: ul. Straganiarska 21-22, 80-837 Gdańsk
z dopiskiem „Spływ”; tel. (58) 301 27 31, tel./faks (58) 346 26 13

ĉ
Przemek Gorajek,
16 maj 2013, 22:31
Comments